1. "Moim zdaniem lepiej udawać głupszą. Po pierwsze, jeśli można udawać głupszą, niż się jest, to znaczy, że nie jest się t... [...]

Co powiedzia ł yby ś cie na zakupowe szale ń stwo w Berlinie zako ń czone profesjonaln ą sesj ą zdjeciow ą w industrialnym lofcie, a ... [...]