Popularność zajęć pole dance w ostatnich latach przeżyła prawdziwy boom. Jak grzyby po deszczu otwierają się nowe szkoły proponują... [...]

1. "Moim zdaniem lepiej udawać głupszą. Po pierwsze, jeśli można udawać głupszą, niż się jest, to znaczy, że nie jest się t... [...]

Co powiedzia ł yby ś cie na zakupowe szale ń stwo w Berlinie zako ń czone profesjonaln ą sesj ą zdjeciow ą w industrialnym lofcie, a ... [...]

Dawno Podr óż   poci ą giem d Ɨ u ż y mi si ę w niesko ń czono ść . My ś li rozszczepione w pryzmacie zdarze ń . Zgubione, snuj ... [...]