Dawno Podr óż   poci ą giem d Ɨ u ż y mi si ę w niesko ń czono ść . My ś li rozszczepione w pryzmacie zdarze ń . Zgubione, snuj ... [...]