1. "Moim zdaniem lepiej udawać głupszą. Po pierwsze, jeśli można udawać głupszą, ni... [...]

Co powiedzia ł yby ś cie na zakupowe szale ń stwo w Berlinie zako ń czone profesjonaln ą sesj ą... [...]

Dawno Podr óż   poci ą giem d Ɨ u ż y mi si ę w niesko ń czono ść . My ś li rozszczepion... [...]

W poprzednim poście pokazałam wam przedsmak tego, co chciałabym opowiedzieć dzisiaj. Pomyślałam, że... [...]