Dawno Podr óż   poci ą giem d Ɨ u ż y mi si ę w niesko ń czono ść . My ś li rozszczepion... [...]